Allmän pedagogisk inriktning

Skolan bedrivs med allmän pedagogisk inriktning och följer Lgr -11. Alla elever har en  individuell utvecklingsplan (IUP) och utvecklingsamtal erbjuds varje termin för skolår 1-6. Förskoleklass har utvecklingssamtal på vårterminen. Vi använder oss av portfolio för att dokumentera elevernas utveckling. Vi lägger stor vikt vid barns rörelse och är utomhus och/eller i vår gympasal för lek och rörelse varje vecka. Alla elever får simundervisning året om i olika perioder. Våra elever i årskurs 4-6 har även idrott i idrottsshallen på Ede skola.

Print Print