Faddergrupper

Alla elever på skolan är med i en faddergrupp. När eleven börjar i förskoleklass blir det placerade i en grupp och tillhör sedan denna grupp under hela sin
skoltid här på Bobygda skola. I grupperna ingår elever från alla årskullar och en ansvarig pedagog.
Vi använder oss av faddergrupperna i bla temaarbeten, samarbetsövningar och i lekar. Att tillhöra en faddergrupp anser vi ökar tryggheten bland eleverna och bidrar till gemenskap och samarbete. 

Print Print