Fri buss

Skolan tillhandahåller kostnadsfri skolskjuts för alla skolans elever (även förskoleklassare) tur och retur Delsbo torg. Det finns även möjlighet att åka buss till och från fritids.

Se busstider under föräldrainfo.
Vår skolbuss körs av Hudik Taxi.

Våra chaufförer:
Lennart Andersson
Thomas Tillberg

Nummer till bussen:
070-6800437

De elever som bor utanför Ede och har rätt till skolskjuts enligt kommunen,  har samma rätt till busskort om de väljer Bobygda skola så vida det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vårdnadshavare gör själv ansökan hos kommunen om busskort och rektor Johanna Nordqvist hjälper gärna till med ansökan.

 

 

Print Print