Skolmormor

Vår skolmormor heter Anita Olshäll.
Syftet med skolmormor  är att ge barnen möjlighet till möten med fler vuxna samtidigt som den kunskap och kompetens som äldre personer har tas tillvara. Anita finns med i både oss lek och lärande.

Print Print