Tematiskt arbetssätt

Ett tematiskt arbetssätt ska bidra till att skapa helheter för elever och personal.I det tematiska arbetet knyts skolämnen ihop och ger eleverna en bättre förståelse för sammanhang. Vi utgår från att ge eleverna en upplevelse som skapar frågor hos eleverna. Vi lärare fungerar som handledare i jakten på svaren. Man jobbar då med olika skolämnen och övar olika färdigheter. Efter temat redovisas det på olika sätt. Muntligt, genom väggtidningar och affischer, alster skapade i ateljen eller en dramatiserad redovisning.

Print Print