Elevvårdsteam

Elevvårdsteam

Vår elevhälsa består av:

  • Skolsköterska: Anna-Karin Ånevall Söderblom
  • Skolkurator: Liz Thelin
  • Specialpedagoger: Kristina Thungström
  • Skolläkare: köps in av kommunen vid behov
  • Skolpsykolog: köps in av kommunen vid behov

Om du önskar kontakt med någon av ovanstående, ta kontakt med oss på skolan.

Print Print