Skolkurator

Vår skolkurator heter Liz Thelin. Liz kommer till oss vid avtalad tid.

Om ni önskar kontakt med vår skolkurator meddela er klasslärare.

Liz

Print Print