Synpunkter och klagomål

Vi på Bobygda skola strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vår verksamhet. Har du tankar och idéer som kan förbättra vår utbildning? Vi tar gärna del av dina synpunkter och klagomål.
Bobygda skola med Bobygdens Framtid Ekonomisk Förening som huvudman har följande rutiner för hantering och utredning av synpunkter och klagomål mot utbildningen.

1. Prata först med berörd lärare eller personal på skolan gällande dina synpunkter. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem går du vidare till punkt 2.

2. Prata med skolans rektor gällande dina synpunkter. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av skolans rektor går du vidare till punkt 3.

3. Du skickar dina synpunkter skriftligt till skolans huvudman, ordföranden för Bobygdens Framtid, fn. Anders Östgård.

Detta kan göras brevledes eller via mail. Skriv gärna med dina förslag på förbättringar. Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi behandlat dina synpunkter. I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Anders Östgård
Ö. Tolbo 220
820 60 Delsbo

ordf@bobygda.se

Print Print