Läsårstider, läsåret 2016-2017

Höstterminen 2016

Tisdag 23 augusti-torsdag 22 december 2016

Studiedag      fredag 7 oktober
måndag 5 december

Höstlov vecka 44

Vårterminen 2017

Tisdag 10 januari- fredag 16 juni 2017 (avslutning torsdag kväll 15/6)

Sportlov vecka 10

Påsklov vecka 16

Lovdag onsdag 24/5 och fredag 26/5

Lovdag måndag 5/6

Förändringar av studiedagar kan ske under läsåret och kommer då att meddelas via veckobrev.

Ledighet
För att ta ledigt från skolan ska ledighetsansökan lämnas in av vårdnadshavare och beviljas av  skolan. Ansökan hittar ni under “Blanketter”. Klassläraren har rätt att bevilja max 10 dagars ledighet per läsår för enskild angelägenhet. Rektor kan bevilja längre ledighet om synnerliga skäl råder.

Använd i första hand loven för elevers ledighet och resor. Eleverna behöver sin tid i skolan!

Under de nationella proven i åk 3 och 6 beviljas inga ledigheter.

 Provdatum våren 2017:

Åk 3:

13 mars-19 maj (v. 11-20)

Åk 6:

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 Uppdateras hösten 2016
svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 tis 7 feb 2017 Uppdateras hösten 2016
svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 tor 9 feb 2017 Uppdateras hösten 2016
matematik A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 Uppdateras hösten 2016
matematik B+C 14 mån 3 apr 2017 Uppdateras hösten 2016
matematik D+E 14 ons 5 apr 2017 Uppdateras hösten 2016
engelska A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 Uppdateras hösten 2016
engelska B 18 ons 3 maj 2017 Uppdateras hösten 2016
engelska C 18 fre 5 maj 2017 Uppdateras hösten 2016

Muntliga delprov genomförs på hösten 2016 i engelska, matematik och svenska, v. 45-50.

Print Print