Skolråd

Skolrådet är en samverkansgrupp mellan skolas personal och föräldrar. Skolrådet ska fungera som en referensgrupp vid viktiga beslut, idéforum för utveckling och förbättring av Bobygda skola. Syftet är att skolan ska ta in synpunkter från föräldrar och föräldrarnas chans att påverka skolan. Skolrådet är rådgivande medan rektor fattar beslut.

Här beskrivs skolrådets roll vid Bobygda skola:

  Skolrådets roll (22,8 KiB, 482 hits)

Målet är att alla klasser är representerade i skolrådet.
Minnesanteckningar från möten läggs ut här.

Kontakta skolrådet med dina frågor: skolradet@bobygda.se
Denna adress är kopplad till en representant i Skolrådet så rektor får ej uppgifter om vem som har ställt frågan för den som vill vara anonym.

Representanter i skolrådet 2016/2017:
Rektor:
Johanna Nordqvist
Föräldrar:

F Niclas Lantz/Karina Lantz

1 Lars-Erik Svensson

2   Jerker Persson

3 Niclas Lantz/Karina Lantz

4 Linda Johansson

5  Maud Westermark, Carola Karlsson

6 Linda Johansson

Nästa möte: 14/11 kl. 18-19

Minnesanteckningar från möten:

  Minnesanteckningar Skolråd 2016 09 12 (83,9 KiB, 493 hits)

  Minnesanteckningar från Skolråd 26 april 2016 (150,6 KiB, 629 hits)

  Minnesanteckningar Skolråd 16 februari 2016 (84,6 KiB, 674 hits)

  Protokoll från elevråd 20 januari 2016 (202,9 KiB, 761 hits)

  Minnesanteckningar Skolråd 19 september 2015 (84,0 KiB, 620 hits)

  Minnesanteckningar från skolrådet 4 maj 2015 (57,7 KiB, 776 hits)

  Skolråd Bobygda Skola 2015 03 09 (88,6 KiB, 721 hits)

  Minnesanteckningar från skolråd 17/11 2014 (41,1 KiB, 822 hits)

  Minnesanteckningar från skolråd 15 september 2014 (42,1 KiB, 795 hits)

  Minnesanteckningar 2014-04-10 (39,9 KiB, 854 hits)

  Minnesanteckningar 6 februari 2014.pdf (54,1 KiB, 750 hits)

Print Print