5-6

Klasslärare: Lina Larsson
Resurslärare: Elin Bäckström och Isabella Rosin
Antal: 19 elever

Print Print