Om skolan

Bobygda skola är en friskola som startade hösten 2004. Skolan är belägen i byn Västanäng, 1 mil från centralorten Delsbo, Hudiksvalls kommun.
Skolans huvudman är föreningen Bobygdens Framtid, som är en ekonomisk förening.
Vår skola har en allmän pedagogisk inriktning.  Vi har plats för två särskoleelever som integreras i klasserna.
På skolan arbetar 5 pedagoger, husmor, städ och vaktmästare.
En av pedagogerna är även ansvarig rektor.
Som en extra resurs ideellt har vi vår egen skolmormor Anita Olshäll. Hon finns med eleverna i lärande och lek.
Vår husmor lagar skolmaten på plats. Vi satsar på att till stor utsträckning köpa lokala produkter och ekologiskt.
Vi har 60 elever på skolan läsåret 2016-2017
Åldrarna sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6.
F-1: 19 elever
2-3: 11 elever
4-5: 20 elever
6: 10 elever
updat: 2016-08-21

 

Print Print