Vår skolmiljö

Bobygda skola, sommartid


Vy från skolgården


Skolskogen, grillplats och vedbod

En samlingsplats

Vår fina matsal

Ett klassrum

Skolans personalrum används även för specialundervisning och vår skolsyster.

Print Print