Trygghetsarbete

Skolans personal arbetar tillsammans med elevhälsan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolans förebyggande och åtgärdande arbete samt hur personalen ska agera vid konflikter, diskriminering och kränkande behandling finns beskrivet i  skolans Trygghetsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Till vårdnadshavare: Kontakta er klasslärare om ni känner oro kring ert barn i dessa frågor.

  Trygghetsplan 2016-2017 (261,2 KiB, 940 hits)

 

Print Print