Vår skolmiljö

Vår skolmiljö

Bobygda skola


Vy från skolgården


Skolgården


Skolskogen, grillplats och vedbod

En samlingsplats

Vår fina matsal

Ett klassrum

Skolans personalrum används även för specialundervisning och vår skolsyster.