Trygghetsarbete

Trygghetsarbete

Personalen arbetar tillsammans med elevhälsan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete samt hur personalen ska agera vid konflikter, diskriminering och kränkande behandling finns beskrivet i vår Trygghetsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Till vårdnadshavare: Kontakta personalen om ni känner oro kring ert barn i dessa frågor.

Här hittar ni aktuell Trygghetsplan:

Trygghetsplan 2021-2022