Skolråd

Skolråd är en samverkansgrupp bestående av vårdnadshavare från förskola, skola F-6 och fritids. Syftet är att skolan ska ta in synpunkter från vårdnadshavare och vårdnadshavarnas möjlighet att vara med att påverka verksamheten.
Skolrådet är rådgivande och rektor fattar beslut. 

Målet är att alla klasser är representerade i skolrådet.

Minnesanteckningar från möten mailas ut till skolans vårdnadshavare.

Kontakta skolrådet med dina frågor: skolrad@bobygdaskola.se

Denna adress är kopplad till en representant i Skolrådet så rektor får ej uppgifter om vem som har ställt frågan för den som vill vara anonym.

Representanter i skolrådet 2023- 2024:

Rektor: Johanna Nordqvist

Föräldrar:

F: Emma Lindqvist

1: Emma Berg

2: Malin Kjärnet

3: Malin Kjärnet

3: Veronica Bagge

4: Marianne Eriksson

5: Veronica Bagge

6: -